Koszt kapitału jest stopą zwrotu, jakiej można oczekiwać od kapitału w postaci alternatywnej inwestycji o równoważnym ryzyku. Biorąc pod uwagę domyślnie samochód ma amortyzację, i że taka amortyzacja jest już uwzględniona w pewnej pozycji kosztów, koszt kapitału posiadania samochodu, jest to wtedy dochód, który właściciel samochodu mógłby uzyskać z pieniędzy wydanych na taki samochód. Przykładem może być wspólna standardowa stopa procentowa na rachunku depozytowym. Koszty bieżące jednak są ważniejsze.

Paliwo i usuwanie filtra cząstek stałych

Koszty paliwa zależą zasadniczo od czterech czynników, a mianowicie odległości przebytej przez samochód, ceny paliwa, efektywności energetycznej samochodu i rodzaju jazdy. W krajach zachodnich koszt ten jest zwykle drugim co do wielkości kosztem po amortyzacji. Usuwanie filtra cząstek stałych w Warszawie wlicza się do kosztów jednorazowych, ale ma wpływ na paliwo.

czarne auto bez filtra cząstek stałychKonserwacja

Konserwacja samochodu może mieć na celu długoterminową lub krótkoterminową konserwację. Koszt ten może być bardzo nieregularny i w pewnym sensie nieprzewidywalny, ale zazwyczaj wzrasta wraz z wiekiem samochodu. Pozycja ta obejmuje części samochodowe, które należy wymienić po pewnym okresie czasu (na przykład co dwa lata) lub o określonej liczbie przejechanych kilometrów lub mil, takie jak opony lub filtry.

Naprawy i ulepszenia przykładowo sterownik silnika

Koszty napraw są nieprzewidywalne, ponieważ zależą od liczby i dotkliwości kolizji samochodów, jak na przykład naprawy wgnieceń. Koszty te dotyczą również wymiany części zamiennych z powodu nieprawidłowego działania. W tej pozycji kosztów można również uwzględnić części zakupione w celu poprawy osiągów np. chip tuning benzyna w Warszawie czy Tarnowie lub estetyki pojazdu.

Parkowanie

Koszty parkingu obejmują wszystkie środki, które użytkownik musi zapłacić za parkowanie samochodu. Odnosi się to zazwyczaj do parkingów samochodowych, takich jak w biurach, budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych lub w centrum miasta, ale również do przestrzeni publicznej (zazwyczaj w środkowej części miasta) przy użyciu liczników. Koszt ten może być stosunkowo przewidywalny, jeśli użytkownik ma na przykład miesięczną umowę z firmą parkingową lub jeśli wynajmuje prywatny parking.

Płatne przejazdy

Droga płatna, zwana również trasą kołowrotową lub płatną, to droga publiczna lub prywatna, za którą naliczana jest opłata (lub opłata za przejazd. Zwykle dotyczy to autostrad, mostów i tuneli, ale może mieć również zastosowanie, jak w niektórych miastach, takich jak Londyn czy Sztokholm, w celu uzyskania dostępu do centrum miasta. Koszt ten może być przewidywalny, jeśli użytkownik przejeżdża przez płatną drogę, określoną liczbę razy w miesiącu.

Mandaty

Mandat drogowy lub bilet drogowy jest zawiadomieniem wystosowanym przez funkcjonariusza organów ścigania do kierowcy, oskarżającym o naruszenie przepisów ruchu drogowego. Mandat drogowe zazwyczaj występują w dwóch formach, powołując się na ruchome naruszenie, takie jak przekroczenie ograniczenia prędkości lub naruszenie zakazu ruchu, takie jak naruszenie parkingu. Bilety te niemal zawsze oznaczają zapłatę pewnej ilości pieniędzy. Koszt ten może być całkowicie nieprzewidywalny, ale jednym ze sposobów oszacowania go przez użytkownika jest obliczenie w ciągu ostatnich kilku lat całkowitych wydatków poniesionych na kary pieniężne w skali roku.