Wydajność sprężarek parowych jest ograniczona przez termodynamikę. Te urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła przenoszą ciepło zamiast zamieniać je z jednej formy na drugą, dlatego sprawność termiczna nie opisuje właściwie działania tych urządzeń. Współczynnik efektywności (COP) mierzy wydajność, ale ten bezwymiarowy środek nie został przyjęty.

Zamiast tego, współczynnik efektywności energetycznej (EER) jest tradycyjnie stosowany do określania wydajności wielu systemów HVAC. Współczynnik efektywności energetycznej EER jest oparty na temperaturze zewnętrznej 35 °C (95 °F). Aby dokładniej opisać wydajność urządzeń klimatyzacyjnych w typowym sezonie chłodniczym użyto zmodyfikowanej wersji EER, Sezonowego Współczynnika Efektywności Energetycznej (SEER) lub w Europie ESEER. Oceny SEER oparte są na sezonowych średnich temperaturach zamiast stałej 35 °C (95 °F) temperatury zewnętrznej. Obecna minimalna branżowa klasyfikacja SEER wynosi 14 SEER.

https://kotlygrzejniki.pl/abc-techniki-grzewczej/oferta/hydraulik/

Inżynierowie wskazali obszary, w których można by poprawić wydajność istniejącego sprzętu. Na przykład, łopatki wentylatorów wykorzystywane do przemieszczania powietrza są zazwyczaj wytłaczane z blach, co jest ekonomiczną metodą produkcji, ale w rezultacie nie są aerodynamicznie wydajne. Dobrze zaprojektowany brzeszczot może zmniejszyć ilość energii elektrycznej potrzebnej do przesunięcia powietrza o jedną trzecią.

Filtracja i czyszczenie powietrza

Centrala wentylacyjna, służąca do ogrzewania z piecem z dotacją, jaką można uzyskać w Warszawie, chłodzenia i filtrowania powietrza nie jest u nas jeszcze zbyt popularna.
Czyszczenie powietrzem i filtrowanie usuwa z powietrza cząsteczki stałe, zanieczyszczenia, opary i gazy. Przefiltrowane i oczyszczone powietrze jest następnie wykorzystywane do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Czyszczenie i filtracja powietrza powinny być brane pod uwagę przy ochronie środowiska budowlanego.

Wydajność filtra i wydajność czystego powietrza

Ilość dostarczanego czystego powietrza to ilość, jaką środek czyszczący dostarcza do pomieszczenia lub przestrzeni. Przy określaniu CADR brana jest pod uwagę ilość przepływu powietrza w przestrzeni. Na przykład, urządzenie do czyszczenia powietrza o natężeniu przepływu 100 cfm (cubic feet per minute) i wydajności 50% posiada CADR 50 cfm. Wraz z CADR, wydajność filtracji jest bardzo ważna w odniesieniu do powietrza w naszym wnętrzu. Wydajność filtra zależy od wielkości cząsteczki lub włókna, gęstości i głębokości upakowania filtra oraz natężenia przepływu powietrza.

Branża HVAC i standardy

Branża HVAC jest przedsiębiorstwem na całym świecie, którego zadania obejmują eksploatację i konserwację, projektowanie i budowę systemów, produkcję i sprzedaż sprzętu oraz edukację i badania. Branża HVAC była historycznie regulowana przez producentów urządzeń HVAC, ale w celu wspierania przemysłu i zachęcania do wysokich standardów i osiągnięć stworzono organizacje regulacyjne i normalizacyjne, takie jak HARDI, ASHRAE, SMACNA, ACCA, Uniform Mechanical Code, International Mechanical Code oraz AMCA.